ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
202
เดือนที่แล้ว
811
ปีนี้
2,520
ปีที่แล้ว
2,052
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2556-2558 (สตม ร.)

แผนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558

แผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555-2558(ปตร.แม่สอย)

แผนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปีงบประมาณ 2555-2558

แผนงาน ปตร.แม่สอย ปี2558

แผนงานรวมทั้งโครงการ ก่อสรา้งส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ประจำสัปดาห์ที่ 191 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2558

แผนงานสันต้นหมื้อ ปี2558

แผนงานรวมทั้งโครงการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ ประจำสัปดาห์ที่ 151 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2558


   บุคลากรภายในฝ่ายงานก่อสร้าง ๑


นายอดิศร อุลัย
นายช่างชลประทานอาวุโส
นายสุเมธ แสงคล้อย
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
นายสุวิทย์ สมฤทธิ์
ช่างก่อสร้าง ช 3

นายช่างชลประทานอาวุโส
ระบบสืบค้นข้อมูล
ค้นหาภายใน เว็บ สกก.๑

ค้นหาด้วย Google